Koibito no Kirei Kuchi (My Lover’s Pretty Mouth)

Your mouth, your beautiful lips, I love them.
Your Japanese –   its elegant music lives there,
that secret sea cave of sound and thought, it’s ancient.
Sharks swim from it –hunting, undulating in cold black currents.
Look! Unsuspecting seals glide to shore – too far away
and not fast enough—the sea is a blood broth now.
Death’s echo in its wake, the shark
disappears, understood.

(Japanese/Romaji)
Anata no kuchi, utskushii kuchibiru ga daisuki desu.
Anata no Nihongo no miyabi ongaku wa soko ni sunde iru,
are wa hitoshirezu umi no dokutsu no oto to shiko, kodaino desu.
Sore kara, same wa oyogu, samui kuroi no choryu ni kari to unette iru.
Mite! Utagao koto o shirimasen no azarashi wa teisen ni subete iru—
toi sugimasu, ju bun na hayasade wa arimasen—
ima, umi wa ketsueki no dashi desu.
Mizu no midare sore kara ni, shikyo no hibiki ga arimasu,
same wa usureru, wakata.

Video Poem Links Here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s